August 5, 2023 || Tongsan Media Group ||

Chin State, Hakha khuapi Pyidawtha veng sung a om Dawl thum apha No.3, Tansawm sanginnpi (BEHS, No.3) pen August 5, 2023 nitak lam (6:00pm) hunin Meikang a, meikat kipat zawh nailang khit ciangin, Meiphelh mawtaw 3 tungin, meikang kiphelhzo pah cih kiza hi. Ukna buluh (SAC) ten nitak lam (6:00pm) khit akipan khua sung vakkhialo ding cih thukhun (Cur few) abawl hun sung ahih manin, sanginn meikatna tawh kisai zong a thu ala bang mah kitheilo cih thu kiza hi.

Source: The Hakha Post

Translated: Tongsan Admin Team

Hits: 13

Byadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *